• Kontakt centar: (+381) 060 0 300 519
  • |
  • Email: info@thinkit.rs

Postavljanje mreža

Nudimo kompletnu uslugu postavljanja računarskih mreža i telefonskih IP centrala, počevši od izbora najoptimalnijeg rešenja, projektovanja pa do finalnog testiranja.
Ukoliko imate više računara/servera u okviru firme i želite da ih povežete u jedinstvenu računarsku mrežu, ThinkIT će vam ponuditi rešenje koje najbolje odgovara vašoj organizaciji, kao i kompletnu uslugu izvođenja radova vezana za tu računarsku mrežu:

  • kabliranja
  • izvlačenja radnih mesta i postavljanje utičnica
  • postavljanja i konfigurisanja svičeva, rutera…
  • postavljanje rek – ormana
  • instalacija i konfiguracija servera i radnih stanica
  • postavljanje i konfigurisanje backup sistema
  • konfiguracija mrežnih uređaja (štampača, diskova…)
  • instalacija i konfiguracija IP telefonskih centrala i umrežavanje sa telefonima

Održavanje računara, računarskih mreža i opreme

Mesečnim održavanjem računarske infrastrukture štedite novac i vreme. Ovom uslugom izbegavate situacije u kojiima posao trpi zbog lošeg funkcionisanja računara, opreme i mreže.
Na vaš zahtev ćemo uraditi analizu za vašu organizaciju i predložiti najbolje moguće rešenje u vidu mesečnog održavanja.
Ugovor o mesečnom održavanju podrazumeva svakodnevnu brigu o vašem računarskom sistemu, pri čemu se nikakav dodatni rad ne naplaćuje.
*Cena mesečnog održavanja zavisi od broja računara i kompleksnosti sistema.

Popusti

Kombinovanjem ThinkIT-ovih usluga ostvarujete značajne popuste! Pošaljite upit za željene usluge i napravićemo zbirnu ponudu sa popustom.